Telekgerendás

Telekgerendás címereTelekgerendás a megyeszékhelytől nyugatra a Békéscsaba-Orosháza vasútvonalon, a 47-es úton található. Északon a szintén kistérségbeli Kétsoprony, keleten a megyeszékhely, nyugaton Csorvás, délen pedig Újkígyós határolják.
Összterülete 7248 ha (1985), ebből belterület 134 ha , lakóinak száma egy 2007-es kimutatás szerint 1704 fő.
Alapvetően mezőgazdasági jellegű a területe, a településen élők jelentős része őstermelőként és vállalkozóként a mezőgazdaságból él.

Domborzatára a síkság jellemző, természetes vizei nincsenek.

Az 1950-es években létrehozott tanyai tanácsok zömében életképteleneknek bizonyultak, nem így a telekgerendási tanács, amely a kedvező földrajzi fekvésének és a jó természeti-gazdasági viszonyainak köszönhette életben maradását és további fejlődését.

Kedvező adottságai közt említést érdemel a kitűnő termőföld, belvízmentesség, a Szeged - Békéscsaba főközlekedési vonalba esés, a megyeszékhely közelsége, a jó földrajzi és éghajlati viszonyok.

település sík területen helyezkedik el, valamennyi lakóháza és intézménye az 1950-es évtől kezdődően épült rendszerezett sorban, szabályos párhuzamos és merőleges rendszerben.

Telekgerendás 1951-ben vált le Békéscsabáról, így kialakulása és története a megyeszékhellyel szoros kötöttséget mutat. Az itt élőket a városi tanácsban a kiválásig három tanácstag képviselte. Ha a mai közigazgatási határokat vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi község helyén egykoron már álltak tanyák.

Az őslakosság több mint 90%-a szlováksághoz tartozik, történetük, betelepedésük története és az életük mindennapjai szervesen kapcsolódik a békéscsabai szlovákság történetéhez.

Telekgerendás az önálló községi címét 1952. január 1-én nyerte el.