Sajtóközlemény-KÖZOP kerékpárút tervekhez

KözOP-2008-3.2.

békéscsaba-kondoros közötti kerékpárút-hálózat kiépítésének előkészítése

 

 

I. Helyzetelemzés

 

1, A kistérség természetföldrajzi helyzetének elemzése

A Békéscsabai kistérség a Dél-Alföldi régióban, az ország délkeleti részén, Békés megyében helyezkedik el. A mérsékelten meleg, meleg éghajlati övben fekszik, kontinentális éghajlatú. A kistérség adottságai között kiemelkedő szerepük van a vizeknek, folyóknak, amelyek jelentős felszínformáló erőként vannak jelen.

 

2, Gazdaság

A Békéscsabai kistérség területén az agrárgazdaságnak van jelentős szerepe, mivel a terület talaj adottságai megfelelőek, továbbá az éghajlati tényezők is kedvezően hatnak a növénytermesztésre. Mégis a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya a kistérségben, az elmúlt években a harmadára csökkent. Nincs jelentős szerepe a térségben az iparnak, kevés a működő, illetve idetelepülő gyár, aminek fő oka a tőkehiány, és ez a munkahelyteremtés szempontjából nagy problémákat okoz. A  munkanélküliségi ráta igen magas, 13-14 % közötti. A lakosság jövedelmi helyzete sem mutat pozitív képet, az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete jóval az országos átlag alatt van.

 

3, Népesség

2008. január 1-je óta 6 település tagja a Társulásnak (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós). A lakosság száma kb. 76.185  fő, ez a szám folyamatosan csökken, amelynek fő oka a népesség elöregedése. A Békéscsabai kistérség vándorlási egyenlege 0,8 ezrelékes negatív érték, ami erősítette a természetes fogyás folyamatát.

 

4, Infrastruktúra

A térség közlekedési csomóponti szerepe a megyén belül erős, de nemzetközi és országos összevetésben további beruházásokat igényel.

A 44-es gyorsforgalmi út szerepe meghatározó a térség életében, jelentős teherforgalmat bonyolít le az ország északi része és Románia között. 2006-ban a békéscsabai füves repülőtér mellett beton kifutópálya épült, amely nemzetközi kisgépek légi forgalmára is alkalmassá vált. A térség kerékpárút-hálózata országos szinten kedvezőnek mondható, viszont fontosabb összekötő szakaszok a mai napig nem épültek meg, amely nehézséget okoz a kerékpáron közlekedőknek.

A kistérségben az oktatási és közművelődési alapinfrastruktúra kiépítettsége átlagosan jónak mondható, a speciális szolgáltatások pedig a megyeszékhelyen érhetőek el.

 

 

5, Fejlődési trendek:

A korábbi évek időszaka elsődlegesen a falusi turizmus fellendülésére, a sport szerepének növelésére irányult.

A Békéscsabai Kistérségi Társulás a 2008-as évben első ízben a szociális ellátások, valamint a foglalkoztatottság javulását  tűzte ki célul, így az év első felében jellemzően szociális és gyermekjóléti szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére, akadálymentesítésre pályázott.

A kerékpárút-hálózat előkészítési, majd kivitelezési munkálatai összhangban vannak a fejlesztési iránnyal, hiszen elősegítik az akadálymentes közlekedés előrehaladását.

A közeli jövőben további alapinfrastruktúra fejlesztéseket tervezünk (pl. szennyvízhálózat kiépítése, utak építése, minőségi javítása).

Az elmúlt másfél évtizedben a térség gazdasági folyamatainak alakulásában a helyi vállalkozások jelentős részének bizonytalanná vált a piaci helyzete. Célunk a vállalkozók segítése. 

 

II. PROJEKT ISMERTETÉSE

 

A Körösvölgyi Kerékpárút jelenleg Békésszentandrás – Szarvas – Csabacsüd – Kardos – Kondoros között, a 44-es számú főút mellett szolgálja a településeken és a külterületen élőket. A Kondoros – Békéscsaba közötti kerékpárút-hálózat megépülésével egy újabb fontos szakaszon történne meg a főút tehermentesítése, továbbá a kerékpárosok, és a kerekes székkel közlekedők veszélyeztetettsége is csökkenne.

A Békéscsabai kistérség egyik tagtelepüléséről, Kétsopronyról, illetve a megyeszékhely külterületéről, a belvárosba kerékpárral dolgozni járók száma emelkedne egy biztonságos kerékpárút megépülésével.

A projekt megvalósulás elengedhetetlen része a kiviteli tervek megléte. Jelen kiírásban egy 14.853 m hosszúságú, 2,6 m szélességű kerékpárút előkészítési munkálataira pályázunk, a 44-es számú főút mellett, a 104+147 és 119+000 szelvények között.

 

iII. Ütemezés

 

1.      tevékenység              Menedzsment

 

A projekt előkészületeitől és az elszámolás lezárásáig felelős a projekt menedzser.

 

Feladatai:

                    kapcsolattartás az érintett települések ügyintézőivel, tervezővel

                    projektvezetés

                    a projekt szakmai és pénzügyi teljesülésének nyomon követése

                    szerződések megalkotása

                    elszámolás

                    monitoring

 

 

2.      tevékenység              Tervezés

                    geodéziai felmérés készítése

                    tervdokumentáció egyeztetése a közreműködőkkel (Dégáz, Invitel)

                    előzetes egyeztetések szakhatóságokkal

                    ingatlantulajdonosok név- és címjegyzékének kigyűjtése

                    hiteles térképmásolat beszerzése

                    elkészült tervdokumentáció sokszorosítása

 

 

 

 

 

Békéscsaba, 2008.10.03.