Összefoglaló TÁMOP-5.4.3.-09/2-2009-0013

A „Házi segítségnyújtás fejlesztése a Békéscsabai kistérségben” című pályázat támogató levele 2010. január 5-én érkezett meg. Tartalma szerint 27.546.720 Ft, 100 %-os támogatottságú, vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt.

A pozitív döntést követően a szakmai vezető irányításával azonnal megkezdtük a lehetséges célcsoport felkutatását és ismertettük velük a pályázat nyújtotta lehetőségeket. A kiválasztásra 2010. áprilisában került sor.

Az induláskor nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a kiválasztott célcsoportunk speciális életkörülményeit figyelembe véve, tartalék hallgatókkal is rendelkezzünk, hiszen már a pályázat megvalósításának kezdetén is számoltunk lemorzsolódó tagokkal.

Tapasztalataink szerint a célcsoport szerette a tanfolyamot, mentális és pszichés állapotukat pozitív irányba befolyásolta ez a lehetőség, feladatukat komolyan vették, az órákra rendszeresen készültek.

Tanulóink a tanfolyami időszak alatt minden nap meleg ételt kaptak, biztosítottuk számukra a tankönyveket és a tanszereket, valamint az utazási költségeiket is megtérítettük. Az ápoltjaikra igény és szükség szerint a nappali ellátásunk keretein belül felügyeletet biztosítottunk.  A képzés ideje alatt képzési hozzájárulást fizettünk.

A sikeres záróvizsga után 21 fő foglalkoztatása kezdődött meg 2010. szeptember 1-től, és 2011. április 30-ig tartott. Ezt követően május elsejétől augusztus 30-ig tart a továbbfoglalkoztatás időtartama, amely időszak foglalkoztatási és járulékos költségeit az érintett két önkormányzat (Békéscsaba- 20 fő, Kétsoprony- 1 fő) vállalta.

2011. május 25-én rendeztük meg a program záró rendezvényét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Szociális Tanácsnoka nyitotta meg a programot, majd az intézmény igazgatója mondott beszédet. Uhrin Nándorné kérdőíves felmérés keretében mérte az ellátottak elégedettségét, illetve szintén kérdőív formájában megkérdezte a projektben résztvevő személyeket is a tapasztalatokról. A programot az egyik klubunk társaskörének műsora zárta, majd állófogadás várta a megjelenteket.

Összességében a pályázat a célnak megfelelően zajlott le, társadalmi elfogadottsága kiváló. A célcsoport tagjai nagyra értékelik a programban való részvétel lehetőséget.

2011. május 31.