Közbeszerzési terv 2018.

 

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

                                                                           

Tel/ Fax: 06-66/519-740

 

                                                                                                                                                              Ikt. sz.: XXI.10-26/2018.

                                                                                                                                                              Előadó: Brém Sándorné

                                                                                                                                                              Tárgy: Kivonat

 

Kivonat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

2018. június 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Békéscsabai Kistérségi Társulásnál és intézményeinél a 2017. évi közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenységekről

 

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az alábbi határozatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el:

 

 

26/2018. (VI. 28.) sz. KTT. határozat

 

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja az All-Ready Üzletviteli Tanácsadó Kft. beszámolóját a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnál és Intézményeinél 2017. évben végrehajtott közbeszerzési tevékenységéről és intézkedéseiről.

 

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2018-as évre közbeszerzési tervének összesített bevételi és kiadási oldalát 0-ban, azaz Nullában határozza meg, tekintettel arra, hogy ebben az évben olyan vásárlást, építést, beruházást nem tervez, amely meghaladja a jogszabályban rögzített közbeszerzési értékhatárt. A Társulási Tanács a 2015. évi CXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdése szerint nyilvánosságra hozza a 2018. évi közbeszerzési tervét.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnök

Határidő: 2018. június 28.

 

 

Kmf.

 

 

Szarvas Péter

Társulási Tanács elnöke

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: