Szervezete

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás döntéshozó szerve
a Társulási Tanács,
melynek tagja valamennyi település polgármestere.

 


Békéscsaba
Szarvas Péter
a Tanács elnöke 

 


Kétsoprony
Völgyi Sándor 
a Tanács alelnöke 

 


Csabaszabadi
Szeverényi Attiláné 

 


Telekgerendás
Ránkli Ferenc

  

Újkígyós
Szebellédi Zoltán

  

 A Pénzügyi Bizottság névsora:


Szebellédi Zoltán (Újkígyós)

a Bizottság elnöke

 

Tarné Stuber Éva (Békéscsaba)
a Bizottság tagja

 

Szeverényi Attiláné  (Csabaszabadi) 
a Bizottság tagja