Szervezete

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás döntéshozó szerve
a Társulási Tanács,
melynek tagja valamennyi település polgármestere.

 


Békéscsaba
Szarvas Péter
a Tanács elnöke 

 


Kétsoprony
Völgyi Sándor 
a Tanács alelnöke 

 


Csabaszabadi
Szeverényi Attiláné 

 


Telekgerendás
Ránkli Ferenc

  


Újkígyós
Botyánszki Pál László

  

 A Pénzügyi Bizottság névsora:


Szeverényi Attláné (Csabaszabadi)

a Bizottság elnöke

 

Botyánszki Pál László (Újkígyós)
a Bizottság tagja

 

Kürtiné Nagy Éva (Békéscsaba) 
a Bizottság tagja