Ki-Út-Mutató Pályázat megvalósítása

  

                                                „KI-ÚT-MUTATÓ”

 

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által „A családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése” című foglalkoztatási program támogatására 2009. évben a „KI-ÚT-MUTATÓ” elnevezésű pályázatával 10.019.328 Ft. támogatást nyert. A program megvalósítására az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal.

A projekt 2009. augusztus 1-én kezdődött és két éves időintervallumra szól. Ennek keretében az intézmény létszámbővítést valósított meg, mely során két pályakezdő szociális munkást tudunk alkalmazni. Az ő munkájukat két tapasztalt munkatárs segíti, mentorálja.

 A törvényi változások következtében a Családsegítő Központtal kell együttműködniük azoknak az aktív korú rendszeres szociális segélyre jogosult személyeknek, akik 55. életévüket betöltötték, vagy olyan 14 év alatti gyermeket nevelnek, akiknek a nappali ellátása nem biztosított, illetve azon személyeknek, akik esetében a Munkaügyi Központ indokoltnak tarja a szociális munkással való együttműködést, az életvitelt hátrányosan befolyásoló okok feltárását, kiküszöbölését.

Az intézmény 150 rendszeres szociális segélyezett bevonását tervezte a beilleszkedési programba, a projekt megvalósításának első évében azonban messze túlszárnyalta a várt eredményeket, ugyanis eddig 232 segélyezettel végzett szakmai munkát a két szociális munkás.

A célcsoport tagjaival történő kapcsolatfelvétel után az intézmény munkatársai felmérik a kliensek munkaerő-piaci tapasztalatait, egészségi és mentális állapotát, változásokkal kapcsolatos attitűdjét. Következő lépésként környezettanulmányt készítenek, melynek során megnézik a kliens lakhatásának körülményeit, családi, személyi hátterét. Ezt követően közösen fogalmazzák meg a beilleszkedési terv tartalmát, megbeszélik a kliens által felvázolt, illetve a találkozások során felszínre került problémákat, feltérképezik a kliens munkavállalását akadályozó tényezőket. Ekkor kerül meghatározásra az együttműködés célja és az azok eléréséhez végrehajtandó feladatok.

A programban dolgozók az egyéni esetkezelés során részletes tájékoztatást nyújtanak a résztvevők nehéz élethelyzetét enyhítő szociális, társadalombiztosítási, családtámogatási ellátásokról, a jogosultság feltételeiről, az igénybevétel módjáról. A tanácsadások során a szakemberek információt adnak a munkaerőpiacról, közreműködnek az állásközvetítésben, elősegítik az alkalmi munkavállalást, segítik a motiváció és együttműködés kialakítását és fenntartását. A célcsoport számára biztosított az intézményben működő ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadás igénybevétele, a Területi Irodában rendelkezésre álló számítógépek és internet használata. Az Internet széleskörű elterjedésével kibővült az információszerzés lehetősége. Internetes álláskeresést 30 fő vette igénybe az elmúlt időszakban.

            A programba bekerült 140 főből 50 személy egy éve részt vesz a projektben. Eddig 39 kliens esetében valósult meg a gazdasági integráció, közülük 20 személynek sikerült munkahelyet találnia, vagy közfoglalkoztatás keretében elhelyezkednie, 14 fő jogosulttá vált nyugdíjszerű ellátásra, 3 fő részére álláskeresési segélyt állapított meg a Munkaügyi Központ, 1 nő kérte a rendelkezésre állási támogatásra való átkerülését, 1 férfi pedig ápolási díjban részesül Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától.

           Az új feladat, az új célcsoport esetében az egyéni tanácsadás helyett mindinkább a készségfejlesztő csoportmódszerek és a fejlesztést hatékonyabban segítő közösségi technikák kerülnek előtérbe. Ezért a projekt megvalósítása során nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni esetkezelés mellett a csoportok szervezésére is. 2010. március 16-án intézményünk álláskeresési klubot indított, erre azokat a klienseinket hívtuk, akik korábban még nem vettek részt ilyen programon és rendszeres szociális segélyben részesülnek. A klubot az intézményünk székhelyén 7 alkalommal tartottuk, majd novembertől a Fövenyes úti területi irodában 2 alkalommal tartottuk meg. A csoporton a résztvevők száma átlagosan 9-11 fő volt.

Jelen körülmények között számítani kell arra, hogy több hónap is szükséges ahhoz, hogy intenzív álláskeresés eredményeként „megfelelő” állást találjon az álláskereső. Felértékelődött a kulcsképességek szerepe, hiszen sok új munkakör betöltése nem az iskolában tanult szakmák ismeretanyagát igényli, hanem sokkal inkább az átvihető képességek meglétét és azok alkalmazását. A csoportos álláskeresés célja, hogy a résztvevők minél rövidebb idő alatt állást találjanak. A cél elérése érdekében a résztvevők fejlesztik a hatékony álláskereséshez és a munkában egyaránt hasznosítható kulcsképességeiket, eközben nő önbizalmuk, önbecsülésük.

          Az álláskeresési klubbal párhuzamosan 2010. március 30-án a Fövenyes úti területi irodánkban kommunikációt fejlesztő csoportot indítottunk klienseink részére, amit havi egy alkalommal tartunk 7 hónapon keresztül, majd novembertől az intézményünk székhelyén 2 alkalommal. Azért tartottuk fontosnak egy kommunikációs csoport létrehozását a rendszeres szociális segélyben részesülők körében, mert így önbizalmukat is javíthatjuk, hiszen ha egy állásinterjún kell megjelenniük nem mindegy, hogy mennyire tudják megnyerni maguknak a munkáltatót. A csoportfoglalkozások alkalmával beszéltünk általánosságban a kommunikációról, a kommunikációs zavarokról. A csoportfoglalkozások második felét kötetlenebbre terveztük, a résztvevők bögrét festettek üvegfestékkel, képkeretet díszítettek, közkívánatra közösen kiválasztottak egy régi magyar filmet és azt néztük meg…stb.

A csoporton a résztvevők száma átlagosan 9-11 fő volt.

            A Családsegítő Központ vállalta, hogy a program keretében a célcsoportból legalább 40 fő részt vesz a csoport foglakozásokon, 30 fő pedig tréningen. Eddig 45 fő volt jelen az intézmény által szervezett csoportokon, a tréningeken megjelenők száma 70 fő volt.

            A projekt szakmai teamje havi rendszerességgel tart megbeszéléseket, melyek során értékelik az eddig eltelt időszak eredményeit, tapasztalatait, illetve szétosztják a további feladatokat. Megítélésük szerint kezdetben nehezítette a célcsoporttal való munkát az, hogy sokan évek óta munkanélküliek, alulképzettek, elavult szakmával rendelkeznek, koruk miatt gyakran utasítják vissza a munkahelyeken a jelentkezésüket. Ebből adódóan reményvesztettek, helyzetüket kilátástalannak ítélték meg, hiányzott belőlük az a belső indíttatás, ami a munkaerő-piacra való visszakerülés elengedhetetlen feltétele. A tartósan munka nélkül lévő személyek száma az utóbbi években folyamatosan nő. A munkaerőpiacon való megkapaszkodás a legtöbb érintett szerint lehetetlen. Pedig több oldalról is kaphatnak segítséget a munkát keresők, hogy mielőbb aktív tevékenységből származó jövedelemből tarthassák el önmagukat és családjukat. A szakemberek véleménye szerint azonban a velük szemben tanúsított empatikus attitűd, az egyéni és csoportos formában megvalósuló programok segítettek abban, hogy ebből a kilátástalannak tűnő állapotból pozitív irányba mozduljanak el, újra képessé váljanak célok kitűzésére és azok elérésére.

            A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ képviselője és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ szakmai stábja közötti együttműködés jó, negyedévente közösen értékelik a program megvalósulását, az elvégzett feladatokat.

Összességében elmondható, hogy a KI-ÚT-MUTATÓ projekt sikeres, és sok segítséget nyújt a részvevők számára foglalkoztathatóságuk javításához, a munkaerőpiacra való visszakerülésük elősegítéséhez.