Kerékpárral a munkába! - Kerékpárút kiépítése Békéscsaba - Kondoros között

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be, az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program támogatási rendszerén belül, a KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011 jelű pályázati kiírásra, amit a KÖZOP Irányítási hatósága 2011. december 12-én közel fél milliárdos, pontosabban 487 millió forintos, 100 %-os intenzitású támogatásban részesített.

Nyertes projektünkhöz, a kerékpárút építési engedélyezési terve 2009. évben készült Kondoros és Békéscsaba között a 44. sz. főút 104+147 – 117+910 km szelvény között, 13,763 km hosszban, ami a valóságban Kondoros és Kétsoprony közigazgatási határától, Békéscsaba 44. jelű úton, az Almáskerti Ipari Park határáig tartott. Már a tervezés költségeire is pályázatot nyújtottunk be a KÖZOP kiírás keretén belül, így 6.878 millió Ft támogatást nyertünk, amiből 15 %-os önerőt vállalt a kistérség.

A pályázatban előírt maximum költségkorlát 500 millió Ft volt, így nem nyújthattuk be a teljes építési engedélyezési terv hosszra a projektet, hanem csak a 104+147 – 112+547 km szelvények között, azaz 8,400 km kerékpárút hosszra.

A nyertes projekt kiértesítését követően engedélyt kaptunk a kerékpárút hosszának 3,580 km növelésére. Így összesen 11,980 km kerékpárutat építhetünk a 116+127 km szelvényig, ami a valóságban a Csabatáj Tsz bejáratáig tart.  Ugyanis a pályázat benyújtását követően, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tervbírálata során – az időközben megváltozott építési előírásokra hivatkozva – javasolta a pályaszerkezet módosítását (korona szélesség, tervezett rétegvastagságok stb.). Így, a pályaszerkezet módosításával lehetőség adódott a hosszabb kerékpárút megépítése is, a költséghatárokon belül maradva.

A közbeszerzési eljárás, az időközbeni jogszabályváltozások miatt a tervezett időponthoz képest eléggé elcsúszott, végül is az IN SITU Hungária Kft nyerte meg a kivitelezést, akinek 2013. június 24. az építési területet átadtuk. A projekt műszaki ellenőrzését a Verker Kft végzi. A pályázaton belül az építésre fordítható összeg 452 millió forint, a kivitelezés tervezett befejezési határideje pedig 2014. augusztus vége.

NYITÓRENDEZVÉNY  és SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KÉPEI:

 

 

 

MUNKAÉRTEKEZLETEK ÉS HELYSZÍNI BEJÁRÁSOK:

 

Átadó ünnepség: