1/2019. (I.22.) sz. KTT. határozat

 1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés előirányzatát 9.868 e Ft-tal növeli, ezáltal 748.562 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2018. évi költségvetési beszámolóban az előirányzat főcsoportokon belüli átrendezést megtehesse a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtása érdekében. Átcsoportosítás esetén az elnök beszámol a Társulási Tanács részére.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. január 22.

2/2019. (I.22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a tervezetben foglaltak alapján, a módosítások figyelembevételével az elkészített költségvetést legkésőbb 2019. február 15-ig terjessze a Társulási Tanács elé.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. február 15. 

3/2019. (I. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a 2018. évi pályázatokról szóló tájékoztatót.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2019. január 22. 

4/2019. (I. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2019. január 22.

5/2019. (I. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa írásbeli előterjesztés elkészítését kéri, amely bemutatja a népkonyha működésének jogszabályi hátterét, megszervezésének infrastrukturális, személyi hátterét és a finanszírozásával összefüggő kérdéseket.

 Felelős: Gregorné Práth Szilvia igazgató
               Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Határidő: 2019. április 30.

 

6/2019. (II. 19.) sz. KTT. határozat

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését a jelen napirendhez tartozó előterjesztés 1-7. mellékleteiben részletezettek szerint elfogadja, amelynek alapján a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 619.267.217 Ft.

Felelős:    Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. február 19.

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2019. évi elemi költségvetés és a havi pénzforgalmi jelentések Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A 2019. évi költségvetési határozatot érintő módosításokat a soron következő költségvetési határozatmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. február 19. 

7/2019. (II. 19.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2019. február 19.