Csabaszabadi

A kistelepülés a csabai tanyavilágból 1993-ban vált ki és azóta, mint önálló települést tartjuk nyilván, ahol a lélekszám a 400-at is alig éri el. Csabaszabadi Békéscsabától 18 km-re található, tömegközlekedési eszközeit tekintve csak autóbusszal érhető el.
A kisközség legjelentősebb műemléke az 1994-ben felállított harangláb és harang. Leglátványosabb épülete az 1870-ben épült Beliczey- kastély. 1997-ben millecentenáriumi kopjafát is avattak.
A település a kistérség leghátrányosabb helyzetű része, önálló óvodával, iskolával nem rendelkezik, a munkahelyek száma minimális, a munkanélküliség itt a legnagyobb.
A településre jellemző, hogy az utcák zöme még nincsen leaszfaltozva.

Jelentős fejlődésnek indult a részönkormányzat, a faluházban kialakították a kisebbségi helyiséget, a nyugdíjasklubot, a hatékonyan dolgozó polgárőrök központját, a falugazdász irodáját és a gyógyszertárat, valamint 1994-ben horgászegyesület is alakult. 1996-ban elkészült a századagos szociális konyha és korszerű buszmegállót is építettek.
A munkanélküliséget csökkentette és stabil megélhetést ad a Csabaszabadiban működő ládagyár, annak a 30 embernek, akit állandó jelleggel foglalkoztatnak itt.

lsődleges célként tűzte ki a kistelepülés vezetősége a fiatalok helyben tartását, az elvándorlás csökkentését, ezért mintegy 28 építési telket ajánlottak fel fiatal pároknak. Ezen telkek többsége már gazdára is talált, az építkezések javarészt már be is indultak.
A szociálisan rászoruló lakosok problémáinak megoldásában a falugondnoki szolgálat segít.
Összességében javult a telefonellátás és nagyon sokat korszerűsödött a villanyhálózat is. Sikerült megoldani a szilárd hulladék elszállítását.

hosszú távú tervek között szerepel az új faluközpont megépítése, amely mellé egy szociális otthon megépítését is tervezik.
És végül, sikerült meghonosítani a falunapot, amelyet azóta is rendszeresen megtartanak az ott élők nagy örömére.