A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Békéscsabai kistérségben

2009-ben a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a DAOP-2009-3.2.1/A-09-es jelű, a Közösségi közlekedés fejlesztését megcélzó pályázati kiírásra.

A benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottsági döntés értelmében 85 %-os támogatási intenzitással 111.147.373 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Békéscsabai kistérséget.

A projekt tervezett összköltsége 130.761.616 Ft, a megvalósítási időszak 2011. március 1. és 2011. december 31. közötti, amely időszak alatt Békéscsabán 10 buszmegállót, Újkígyóson 17 buszmegállót, Kétsopronyon 1 buszmegállót, 2 buszöblöt és 1 buszfordulót, Csabaszabadiban 1 buszmegállót és 1 buszfordulót fognak felújítani és akadálymentesíteni a projekt megvalósítása során.

A kivitelezés a terveknek megfelelően elkezdődött, a felújítási munkálatok a tervezett ütemezés szerint beindultak.