2011-es pályázatok

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezete a 2011-es évben az alábbi projekteket készítette el.

 

1.     KEOP-4.2.0/A-0001-Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34. sz. alatt HMV készítés napkollektoros rásegítő berendezéssel

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 2010. március 2-án pályázatot nyújtott be a KEOP-4.2.0/A/11 jelű pályázati kiírásra, összesen 15.037.654 Ft elszámolható költségvetésű, 12.782.006 Ft igényelt támogatási összegre, napkollektorok telepítésre.

A Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.sz.alatti Idősek Otthona használati melegvíz készítése eddig 1 db 1000 l-es típusú földgáz fűtésről táplált indirekt tárolós vízmelegítővel történt.

A korszerűsítés során a HMV ellátásához vákuumcsöves napkollektoros fűtés rásegítő berendezés szerelnek fel 20 darab KZ-58-1800-30 típussal, 4 darab Q7-500-ZDV puffertárolóval. A számítások szerint a HMV fűtési gázszükséglet 47,7%-a, azaz 10397 m3/év földgáz takarítható meg.

A pályázat elszámolása, lezárása a határidőknek megfelelően megtörtént.

 

2.     „Szervezetek / intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése” CIVILCOM - 2010/I.

A CIVILCOM Egyesület, mint ernyőszervezet, 2011 januárjában pályázatot írt ki a civil társadalom fejlesztésére, a non-profit szervezetek, egyéb intézmények mindennapi munkájának hatékonyabbá tételére, a szükséges irodai, számítástechnikai infrastruktúra biztosításával.

A munkaszervezet a pályázatot elkészítette a 100%-os támogatási intenzitású kiírásra, ahol 892.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra nyújtotta be az igényét.

A pályázat célja az infrastrukturális viszonyok javítása elsődlegesen a munkaszervezeten belül; másodlagosan pedig a települések lakosainak állt volna a rendelkezésükre. A pályázatot azonban a CIVILCOM nem támogatta.

 

3.     DAOP-3.2.1.- Közösségi közlekedés fejlesztése

            A Társulás Társulási Tanácsa 74/2009 (X.1.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra. A nyertes projekt megvalósításával a Békéscsabai kistérség négy települését (Újkígyóst, Békéscsabát, Kétsopronyt, és Csabaszabadit) érintő, a közösségi közlekedés feltételeit nagyban javító beruházás valósítunk meg. Az említett 4 tagtelepülésen autóbusz-megállóhelyeket újítunk fel, fedett várókat helyezünk el, az öblök aszfalt burkolatait, illetve a peronszigeteket újítjuk fel. Összesen Békéscsabán 10 db, Újkígyóson 17 db, Kétsopronyon 3 db, Csabaszabadiban pedig 1 buszöböl újul meg. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott pályázat összköltsége 152.961.926 Ft volt, amelynek 85 % a támogatás. Költségcsökkentéssel az elnyert összeg: 111.147.373 Ft lett. A fennmaradó költségeket az érintett önkormányzatok vállalták a beruházások arányában. A kivitelezési munkálatok 2011 márciusában kezdődtek el és 2011. december 31-gyel a projekt pénzügyi elszámolása is megtörtént.

 

 

4.     Magyar Államkincstár pályázata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatáshoz - Fövenyes utcai épület korszerűsítése

A pályázat kiírása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján készült.

A fenti rendeletnek megfelelően 18.058.977 Ft-os összköltségű, 3.771.795 Ft-os önerővel rendelkező, 15.087.181 Ft-ot igénylő konstrukciót állítottunk össze, mely a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai épületének felújítását célozta meg.

Az állapotfelmérés után az alábbi tételek felújítása látszott szükségesnek: a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák kijavítása, a fűtési rendszer korszerűsítése, homlokzati nyílászárók cseréje, külső határoló szerkezetek hőszigetelése.

Jelen pályázat célja elsődlegesen a működési költségek jelentős csökkentése a fűtési energia megtakarításával.

A Bíráló Bizottság forráshiány miatt elutasította pályázatunkat.

 

5.     KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0028 „Kerékpárral a munkába!”

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás az 51/2011 (VII.14.). sz. KTT határozatával döntött arról, hogy a Közlekedési Operatív Program kiírására pályázatot nyújt be.

A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, az adott szakasz megépítésére 486.834.381 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk, melyet a Közlekedési Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 2011. december 12-én teljes egészében támogatásra érdemesnek ítélte.

A Körösvölgyi Kerékpárút jelenleg Békésszentandrás- Szarvas- Csabacsüd- Kardos- Kondoros között, a 44-es számú közút mellett szolgálja ki a településeken és a külterületen élőket. A Kondoros- Békéscsaba közötti kerékpárút-hálózat megépülésével egy újabb fontos szakaszon történik meg a főút tehermentesítése azzal, hogy 104+147 és116+127 km szelvények közötti kerékpárút megépül.

A Békéscsabai kistérség 11,980 km-es szakasz kerékpárút kivitelezésére köt támogatási szerződést.

Terveink szerint a kerékpárút megépülésével Kétsopronyról, Kondorosról, illetve a megyeszékhely külterületéről a belvárosba kerékpárral és segédmotorral dolgozni járók száma emelkedne meg jelentősen.

 

6.     KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-Kerékpárút kivitelezés Kondoros befejező szakaszán

A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, az adott szakasz megépítésére 100.974.533 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk, melyet a Közlekedési Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 2011. december 12-én teljes egészében támogatásra érdemesnek ítélte.

A Kondoroson áthaladó 44-es számú főút melletti kerékpárút megépülésével egy újabb fontos szakaszon történne meg a főút tehermentesítése. A település meg kívánja teremteni annak lehetőségét, hogy a kerékpárral, kerekes székkel közlekedők biztonságos és a kor követelményeinek megfelelő körülmények között tudjanak közlekedni.

Az összesen 2,015 km-es tervezett út a Kondoros közigazgatási határán belül elhelyezkedő szakasz befejező üteme, amely 2,25 m szélességgel épülne meg a 102+132 és 104+147 km szelvények között.

Terveink szerint Kondoros Nagyközség 2014. év közepére a 44. számú főút mellett végig kerékpárúttal lesz kiépítve, csatlakozva ezzel a Körös-völgyi Kerékpárút jelenlegi Békésszentandrás- Szarvas- Csabacsüd- Kardos- Kondoros településeket összekötő hálózatához.

 

7.     IFJ-TR-11- Ifjúsági találkozók támogatása a fiatalok aktív társadalmi részvételének elősegítésére

A pályázat keretében egy 3 alkalomból álló programsorozatot terveztünk, melynél kiemelendő elem volt az önkéntesség vállalása az Esély Pedagógiai Központ intézményével.

A pályázaton 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk, melyhez a Társulás 56.000 Ft pályázati önerőt különített el.

Az NCSSZI 2011. decemberi döntése alapján pályázatunkat forráshiány miatt elutasította.

 

8.     KAB-FF-11-Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011 júliusában pályázatot hirdetett szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. A pályázaton a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény terápiás folyamatok erősítésére, valamint a 4-es Honvéd utcai szenvedélybetegek ellátásának infrastrukturális fejlesztésére nyújtott be pályázatot összességében 11.823.207 Ft értékben. Az intézmény igényelt összeghez 1.422.023 Ft pályázati önerőt vállalt.

A Bíráló Bizottság 2011. decemberi döntése értelmében mindkét pályázatunkat forráshiány miatt elutasította.

 

9.     OEH-MESI-11 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Naplemente 2006 Alapítványa pályázatot nyújtott be az Esélyek Háza működtetésére, melyet 2011 nyarán Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján hirdetett meg.

A kiírás 100 %-os állami támogatást irányzott elő.

A pályázaton 5.625.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk, az esélyegyenlőség biztosítását megteremtő személyi-és tárgyi feltételek kiépítésére a Békéscsabai kistérségben.

A Bíráló Bizottság a pályázatot forráshiányra hivatkozva utasította el.

 

10. NRSZH pályázatok

A Békéscsabai Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 65/2011. (IX.15.) sz. KTT határozatával úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által meghirdetett támogató szolgáltatás és a közösségi feladatok ellátásának finanszírozására.

A)    Pszichiátriai ellátás

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján általános pályázatot hirdetett a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működteti szolgáltatók befogadására és állami támogatására 2011 augusztusában.

A fenti kiírásra pályázatot nyújtottunk be. A szolgáltató a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ, a pályázaton igényelt összeg 7.998.326 Ft.

A pályázatot forráshiány miatt elutasították.

B)    Utcai szociális munka

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján általános pályázatot hirdetett a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működteti szolgáltatók befogadására és állami támogatására 2011 augusztusában.

A fenti kiírásra pályázatot nyújtottunk be. A szolgáltató a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ, a pályázaton igényelt összeg 6.762.612 Ft.

A pályázat befogadták, a Bíráló Bizottság döntése értelmében támogatásra érdemesnek ítélték 2014. december 31-ig. A támogatás mértéke 6,5 M Ft.

C)    Szenvedélybetegek ellátása

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján általános pályázatot hirdetett a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működteti szolgáltatók befogadására és állami támogatására 2011 augusztusában.

A fenti kiírásra pályázatot nyújtottunk be. A szolgáltató a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ, a pályázaton igényelt összeg 7.996.206 Ft.

A pályázat forráshiányra hivatkozva elutasították.

D)    Támogató szolgáltatás

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján általános pályázatot hirdetett a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működteti szolgáltatók befogadására és állami támogatására 2011 augusztusában.

A fenti kiírásra pályázatot nyújtottunk be. A szolgáltató a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, a pályázaton igényelt összeg 22.263.870 Ft.

A pályázat befogadták, a Bíráló Bizottság döntése értelmében támogatásra érdemesnek ítélték 2014. december 31-ig. A támogatás mértéke 16.838.500 Ft.

 

11. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 252 tanyát, 600 fő tanyasi lakost érintő fejlesztésre nyújtotta be pályázatát 7.805.000 Ft értékben a 81/2011. (VIII.26.) VM rendelet kapcsán. A fejlesztés a külső utak és tanyavilág rendezettebbé, élhetőbbé tételét, a külterületi utak karbantartását célzó és segítő gépek, eszközök és berendezések megvásárlását célozta meg. A Társulás 780.500 Ft pályázati önerőt különített el a tartalék alap terhére.

A Bíráló Bizottság javaslata és a miniszter döntése értelmében a pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

 

12.DAOP-4.1.3 „Épület felújítás Csabaszabadiban”

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az 87/2011 (XII.15.) sz. KTT határozatával döntött arról, hogy benyújtja pályázatát a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című DAOP-4.1.3/A,B-11-es jelű kiírásra.

A projekt 95%-os támogatottságú, így 25.803.085 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk, melyhez 1.358.058 Ft önerőt kell biztosítani (5%).

A fejlesztés célja egy funkcióját vesztett épületrész felújítása Csabaszabadiban, mely a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatások infrastrukturális viszonyainak javítását célozta meg.

 

2011. évi pályázatok összegzése

Pályázat megnevezése

Igényelt támogatás

Társulás önereje

Elnyert támogatás

Napkollektor kiépítése az Ady E. utcán

12 782 006

2 255 648

12 782 006

Számítógép beszerzés

892 000

0

 

DAOP-3.2.1.- Közösségi közlekedés fejlesztése

111 147 373

19 612 243

111 147 373

Fövenyes utcai épület korszerűsítése

15 087 181

3 771 795

0

Ifjúsági találkozók támogatása

500 000

56 000

0

KAB-FF-11-Szenvedélybetegek felépülési folyamata

11 823 207

1 422 023

0

Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására

5 625 000

0

0

Békéscsaba - Kondoros kerékpárút kivitelezés

486 834 381

0

486 834 381

NRSZH - Pszichiátriai ellátás

7 998 326

0

0

NRSZH - Szenvedélybeteg ellátás

7 996 206

0

0

NRSZH - Támogató szolgáltatás

22 263 870

0

16 838 500

NRSZH - Utcai szociális munka

6 762 612

0

6 500 000

Tanyafejlesztés

7 805 000

780 500

0

Épület felújítás Csabaszabadiban

27 161 143

1 358 058

folyamatban

ÖSSZESEN

702 414 435

29 256 267

634 102 260