2010-es pályázatok

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezeténél a 2010-es évben az alábbi nyertes projekteket készítette el.

 

1.         2010. Téli-tavaszi közmunka

 

            A Társulás Társulási Tanácsa 98/2009 (XII.21.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra.  A konstrukció keretében 5 tagtelepülésen, 30 főnek, 5 hónapos, határozott idejű munkalehetőséget teremt a regisztrált álláskeresők-köztük legalább 50%-ban RÁT-ra jogosultak számára. A közmunkások házi segítségnyújtás szolgáltatás, településüzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok, önkormányzati tulajdonú közös helyiségek karban tartása, valamint temetkezési és kegyeleti helyek rendbe tételét végzik 2010. január 15. és 2010. június 15. között.

A Társulási Tanács saját költsége terhére 2 fő 1 hónapos továbbfoglalkoztatását vállalta. Az elnyert összeg:16.124.044 Ft, a következő bontásban.

 

Képzés költségei:                                                                        240.000 Ft

Munkanélküliek foglalkoztatásának:

o       Bérköltségei:                                                              11.216.050 Ft

o       Járulék költségei:                                                         3.028.334 Ft

 

Egyéb járulékos költségek:

o       Munka alkalmassági vizsgálat költségei:                        96.000 Ft

o       Munkaruha és egyéni védőeszköz költségei:               237.640 Ft

o       Kis értékű tárgyi eszközök költségei:                            856.020 Ft

o       Szervezés, irányítás költsége:                                        450.000 Ft

  

 A kis értékű tárgyi eszközök, valamint a munkaruha és az egyéb védőeszközök áfája az illetékes önkormányzatok költségvetését terheli. A megvalósítás folyamatban van.

A házi segítségnyújtásban dolgozók közül 13 fő egy 60 órás „Házi segítségnyújtás oktatása” továbbképzésen vett részt.

 

2.         2010/ a. Közmunkaprogram

 

A Társulás Társulási Tanácsa 9/2010 (II.09.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra.  A konstrukció keretében 6 tagtelepülésen, 60 főnek, 3,5 hónapos, határozott idejű munkalehetőséget teremt a regisztrált álláskeresők-köztük legalább 25%-ban RÁT-ra jogosultak és 25%-ban a RÁT-ból 2010. január 1. után kiszorultak számára. A közmunkások kül- és belterületi önkormányzati vagy állami tulajdonú csapadékvíz és belvízelvezető csatornahálózat helyreállítása, karbantartása,  településüzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok, önkormányzati tulajdonú közös helyiségek karban tartása, valamint temetkezési és kegyeleti helyek rendbe tételét végzik 2010. március 1. és 2010. június 15. között.

Az elnyert összeg: 25.285.780 Ft., a következő bontásban.

 

Munkanélküliek foglalkoztatásának:

o       Bérköltségei:                                                            17.874.000 Ft

o       Járulék költségei:                                                       4.825.980 Ft

 

Egyéb járulékos költségek:

o       Munka alkalmassági vizsgálat költségei:                   182.000 Ft

o       Munkaruha és egyéni védőeszköz költségei:            533.800 Ft

o       Kis értékű tárgyi eszközök költségei:                      1.030.000 Ft

o       Tárgyi eszközök költségei:                                          110.000 Ft

o       Szervezés, irányítás költsége:                                     730.000 Ft

 

 A kis értékű tárgyi eszközök, valamint a munkaruha és az egyéb védőeszközök áfája az illetékes önkormányzatok költségvetését terheli. A megvalósítás folyamatban van.

 

 

3.         DAOP-3.2.1.- Közösségi közlekedés fejlesztése

 

            A Társulás Társulási Tanácsa 74/2009 (X.1.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra. A nyertes projekt megvalósításával a Békéscsabai kistérség négy települését (Újkígyóst, Békéscsabát, Kétsopronyt, és Csabaszabadit) érintő, a közösségi közlekedés feltételeit nagyban javító beruházás valósítunk meg. Az említett 4 tagtelepülésen autóbusz-megállóhelyeket újítunk fel, fedett várókat helyezünk el, az öblök aszfalt burkolatait, illetve a peronszigeteket újítjuk fel. Összesen Békéscsabán 10 db, Újkígyóson 17 db, Kétsopronyon 3 db, Csabaszabadiban pedig 1 buszöböl újul meg. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott pályázat összköltsége 152.961.926 Ft, amelynek 85 %-át kívánjuk támogatásból lehívni. Költségcsökkentéssel az elnyert összeg: 111.147.373 Ft lett. A fennmaradó költségeket az érintett önkormányzatok vállalják a beruházások arányában. A kivitelezési munkálatok 2011. márciusában kezdődnek el, és várhatóan szeptember 30-ig tartanak majd.

 

4.         Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése

           

            A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 2010-es évre előminősítő pályázatot hirdetett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás működésének finanszírozására. Mivel 2010-től a szolgáltatás nem lesz kötelezően ellátandó feladata a települési önkormányzatoknak, a szociális törvény módosítása alapján, ezért pályázati úton kell a támogatást megigényelni.  Így 2009. november 6-án 220 db készülék működtetésére nyújtottunk be előminősítő pályázatot, melynek értékelése után meghívást kaptunk a tényleges pályázati kiírásra.

A pályázat 2010-2012 évekre befogadást nyert és 2010. évre a következők szerint kap támogatást: a működési alaptámogatás általános összege: 500.000 Ft. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során ezen alaptámogatás mellé teljesítmény támogatásként kerül meghatározásra éves viszonylatban jelzőkészülékenként 35.000 Ft/év támogatás. A vállalt feladatmutató 97 készülékre vonatkozik.

Az elnyert működési támogatás összege 2010. évre: 3.895.000 Ft.

 

 

5.                 TÁMOP-5.4.3.-09/2-2009-10 Házi segítségnyújtás fejlesztése a Békéscsabai kistérségben

 

A Társulás Társulási Tanácsa 78./2009 (X.14.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra. A konstrukció célja a házi segítségnyújtó szolgáltatások fejlesztése, az ápolási díjban részesülő személyek részmunkaidős foglalkoztatása által. A 26 fő képzése 2010. május 1-vel kezdődik meg. A képzést követően 8 hónapon keresztül napi 4 órában foglalkoztatjuk a célcsoport tagjait a minimálbér 50 %-ért, azaz 36.750 Ft-ért.

Minden felmerülő eszközt, tananyagot, írószert, tankönyveket és étkezést, a pályázati összegből, biztosítjuk a képzés idejére a résztvevőknek.

A képzés a 180 órás házi gondozó, segítő képzés, amelyet a BRKK tart meg.

A projekt önerőt nem igényel.

A programban Kétsopronyról és Telekgerendásról 1-1fő, Dobozról 4 fő, Békéscsabáról pedig 20 fő vesz részt.

Az elnyert összeg 27.546.720 Ft-ot ítélt meg. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

 

 

6.                  TÁMOP-5.3.1-09/C-0062

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TÁMOP 5.3.1-C-09/2 kódszámú „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő programjai támogatására címmel pályázat került kiírásra.

A pályázat célja, a tartós munkanélküliek és az inaktívak munkaerőpiacra irányuló „első lépéséhez” támogatás biztosítása. A projektet 2010. március 1-jén nyújtottuk be, és július elején értesültünk a támogatottságról.

A pályázat főbb paraméterei:

Projekt címe: „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

A projekt célja a foglalkoztatás felé orientáló, az önálló életvitelre képessé tevő, a munkaerőpiacra való belépést előkészítő és arra motiváló programok, támogató szolgáltatások kínálata, melyet 75 fő a célcsoportnak megfelelő álláskereső számára biztosítunk.

Konzorciumi partner: Egyensúly Szabadidő Klub (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.).

Elnyert támogatás: 79.632.750 Ft (100 %-os)

A program kezdete: 2010. október

 

7.                  ESZA Nonprofit Kft-hez benyújtott pályázatok

 

2010. január hónapban jelentek meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívásai, melyekre szociális intézmények, szociális szolgáltatást ellátó szervezetek kiegészítő támogatást igényelhettek. A Békéscsabai Kistérségi Társulás 4 pályázatot nyújtott be az intézményei számára.

 

a, SZOC-IBL-09-0107

Támogatott intézmény: Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ

Elnyert támogatás összege: 1 306 712 Ft

 

b, SZOC-EHS-09-0046

Támogatott intézmény: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Elnyert támogatás összege: 352 000 Ft

 

c, KAB-EF-09-AB-0059

Támogatott intézmény: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Elnyert támogatás összege: 559 900 Ft

 

d, SZOC-IBL-09-0272

Támogatott intézmény: Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Elnyert támogatás összege: 1 033 214 Ft

 

8.                  SZOC-BF-08-T-0072

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz 2009. decemberében nyújtottunk be fejlesztési célú pályázatot, amelynek célja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél megvalósuló támogató szolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése.

A működési támogatásból felhalmozási kiadásra fordított összeg 2009. évre 672 000 Ft. A működési támogatás összege 2010.évre 22 680 000 Ft, a vállalt feladatmutató 9100.

 

9.                  JHS/000284/09

2011. évre vállalt feladatmutató 212. Az egy feladategységre jutó támogatás 35 000 Ft. Összességében a 2011-es évre teljesítménytámogatásként 7 420 000 Ft-ot, alaptámogatásként 500 000 Ft támogatást ítéltek meg.

 

10.             TSZ-029/1-2008

Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzésre 368 200 Ft.

Képzések, továbbképzések részvételi díjának támogatása 131 800 Ft.

 

 

11.             TSZ-029/5-2008

Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzésre 209 000 Ft.

 

12.             JHS-SZ-078/0-2010

A munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése 2010.decemberében 100 000 Ft vissza nem térítendő támogatást jelentett a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynek.