2009-es pályázatok

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezeténél a 2009-es évben az alábbi projektek pályázására, lebonyolítására került sor:

 

1.         „Egyenlő eséllyel a rák ellen”

 

A Békéscsabai Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be az Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen programra, amelynek célja a lakossági emlőszűrések elérésének segítése a helyi egészségnapok szervezésének támogatásával. Sikeres pályázás esetén Újkígyós Nagyközség területén szerveztünk volna egy kistérségi egészségnapot. A kérelmünket, azonban nem részesítették támogatásban.

 

2.         Közfoglalkoztatást szervező munkatárs foglalkoztatása

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 19/B. §-a és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 26/A-G §-a alapján központi munkaerő-piaci programot indított.

A program keretén belül önkormányzatok, és azok társulásai pályázhattak közfoglalkoztatást szervezők alkalmazásának támogatására.

Az arányszámokat figyelembe véve, kedvezőbbnek bizonyult több település összevonásával pályázni, így Szabadkígyós Község önkormányzata egy fő közfoglalkoztatást szervező munkatárs határozott idejű - 1 éves -foglalkoztatására pályázott.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az új munkatárs kiválasztásra került.

 

3.         Téli Közmunka Program meghosszabbítása

 

A Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 1/2009 (I.14.) sz. KTT határozattal egyetértett, hogy a téli közmunkaprogram folytatására elkészüljön, és benyújtásra kerüljön a pályázat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008/10/a számú közmunka kiírására.

Az elbírálás pozitív volt, így 2009. február 16-tól március 31-ig tovább foglalkoztattunk 57 fő munkavállalót a kistérség 4 tagtelepülésén. Ehhez a Társulás 883.580 Ft pályázati önerőt és 513 000 Ft saját forrást biztosított. Több, mint 7,5 m Ft-ot nyertünk bér- és járulékköltségekre, amellyel időre elszámoltunk a Minisztérium felé.

 

4.         Kistérségi közlekedési szolgáltatások támogatása

 

2008. májusában kistérségi közlekedési szolgáltatások elnyerésére nyújtott be pályázatot a munkaszervezet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelmünk elbírálásra került, 4.773.000 Ft összegű támogatást nyertünk el gépkocsi vásárlásra. Ez az összeg azonban nem volt elegendő az általunk választott, Fiat Scudo típusú gépjármű megvásárlására, ezért Békéscsabához fordultunk pénzbeni segítségért. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága további 2 m Ft-tal támogatta a gépkocsi beszerzését, így 2009 márciusában – a szükséges feliratozással ellátva – átadásra került az Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynek az autó. A támogatás utófinanszírozású, a kifizetési kérelmet benyújtottuk, elfogadásra került, a támogatást megkaptuk.

 

5.         Akadálymentesítés Norvég pályázat keretében

 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által kiírt „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” című pályázati kiírásra a Társulás az előző évhez hasonlóan 2009-ben is projektet nyújtott be, amelynek bírálata pozitív eredménnyel zárult. A Társulás a Békéscsaba, Bartók Béla úti Családok Átmeneti Otthonát kívánja komplexen akadálymentesíteni a támogatásból. A projekt teljes költségvetése 18.029.733 Ft, amelyből 3.605.947 Ft a Társulás által biztosított önerő.

 

6.         Békéscsaba-Kondoros közötti kerékpárút hálózat kiépítésének előkészítése

 

Kerékpárút-hálózat fejlesztést tervezünk megvalósítani 2009-ben, így elsőként a Békéscsaba-Kondoros közötti szakaszon készülnek el a kiviteli tervek, majd a kerékpárút megvalósítását szeretnénk megpályázni. A tervezésre 6.877.690 Ft-os támogatást igényelt a Társulás a KÖZOP kiírás keretében. A minimum 15 %-os önerőt vállalta a kistérség.

Pályázatunkat befogadták, és pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a tervezési munkálatok folynak, amelynek határideje 2010. január 31.

 

7.         Szociális intézmények 2008. évi kiegészítő normatíva igénylése

 

Szociális intézményeink a 2008-as év végén kiegészítő normatíva támogatásra pályázhattak. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 855.000 Ft támogatást, míg a Kistérségi „Életfa” Idősek Otthona 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, amelyek elszámolása 2009. márciusban elfogadásra került, a támogatást megkaptuk és továbbítottuk.

 

8.         „Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása”

           

            2008. novemberében a Társulás pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, amelyben a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Ady Endre utcai Szenvedélybetegek Otthona részére 11.960.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Az összegből kórtermi ágyakat, műszerasztalokat, elektromos betegemelőket, elektromos kerekesszékeket, légmatracokat, stb. vásároltak. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént.

 

9.         Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)

 

            A Társulás Társulási Tanácsa 39/2009.(V.25.) sz. KTT határozatával úgy döntött, hogy projektet nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázati felhívására, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Orosházi Úti Idősek Klubja (5600 Békéscsaba, Orosházi út 94-96.sz.; 10308 hrsz.) alatt található épületére. A pályázat 14.700.000 Ft-os költségvetéssel benyújtásra került, - július 3-án- amelyből a Társulás önereje 10 %, azaz 1.470.000 Ft. Az elbírálás folyamatos. A Váti Kft. 2009. július 21-én hiánypótlásra szólította fel a Társulást, amelynek határidőre eleget tett. A hiánypótlás után azonban elutasították a pályázatot.

 

10.             TÁMOP-5.4.3. Házi segítségnyújtás fejlesztése

 

A Társulás Társulási Tanácsa 78./2009 (X.14.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra. A konstrukció célja a házi segítségnyújtó szolgáltatások fejlesztése, az ápolási díjban részesülő személyek részmunkaidős foglalkoztatása által. 25 fő képzése várhatóan 2010. május 1-vel kezdődik meg. A képzést követően 8 hónapon keresztül napi 4 órában lesznek foglalkoztatva a célcsoport tagjai. A projekt önerőt nem igényel.

Az igényelt összeg 31.142.404 Ft volt, amelyből az ESZA Nonprofit Kft –mint közreműködő szerv-döntése alapján 27.546.720 Ft-ot ítélt meg. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

 

11.             TÁMOP-5.4.4.-09/2/A Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése

 

A Társulás Társulási Tanácsa 64/2009 (IX.8.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra. Jelen konstrukcióban a kistérség 3 intézménye számára szerveznénk képzéseket, valamint szervezet fejlesztést és terepgyakorlati rendszer fejlesztést, szakértők bevonásával. A 2009. október 26-án benyújtott pályázatban 30.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltünk. A projekt önerőt nem igényel. A pályázattal kapcsolatosan döntés még nem született.

 

12.             Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előminősítő pályázat

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 2010-es évre előminősítő pályázatot hirdetett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás működésének finanszírozására. Mivel 2010-től a szolgáltatás nem lesz kötelezően ellátandó feladata a települési önkormányzatoknak, a szociális törvény módosítása alapján, ezért pályázati úton kell a támogatást megigényelni.  Így 2009. november 6-án 220 db készülék működtetésére nyújtottunk be előminősítő pályázatot, melynek értékelése után meghívást kaptunk a tényleges pályázati kiírásra.

 

13.             Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat

 

A pályázat 2010-2012 évekre befogadást nyert és 2010. évre a következők szerint kap támogatást: a működési alaptámogatás általános összege: 500.000 Ft. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során ezen alaptámogatás mellé teljesítmény támogatásként kerül meghatározásra éves viszonylatban jelzőkészülékenként 35.000 Ft/év támogatás. A vállalt feladatmutató 97 készülékre vonatkozik.

 

14.             DAOP-3.2.1.-Közösségi közlekedés fejlesztése

 

A Társulás Társulási Tanácsa 74/2009 (X.1.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra. Nyertes projekt esetén a Békéscsabai kistérség négy települését (Újkígyóst, Békéscsabát, Kétsopronyt, és Csabaszabadit) érintő, a közösségi közlekedés feltételeit nagyban javító beruházás valósulni meg. Az említett 4 tagtelepülésen autóbusz-megállóhelyek kerülnek felújításra, fedett várók elhelyezésével és az öblök aszfalt burkolatainak, illetve a peronszigetek felújításával. Összesen Békéscsabán 10 db, Újkígyóson 17 db, Kétsopronyon 3 db, Csabaszabadiban pedig 1 buszöböl újulna meg a projekt megvalósulása esetén. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott pályázat összköltsége 152.961.926 Ft, amelynek 85 %-át kívánjuk támogatásból lehívni. A fennmaradó költségeket az érintett önkormányzatok vállalják a beruházások arányában. A pályázatot formailag befogadták, a döntés heteken belül várható.

 

15.             Támogató szolgáltatások és közösségi ellátások fejlesztési pályázata

 

A 2008-ban benyújtott Támogató szolgálat fejlesztése című pályázat kapcsán lehetőség nyílt kiegészítő források igénylésére, amely a dolgozók fejlesztésére irányul. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal döntése alapján 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézményt, amelyből 1 fő képzését és 2 számítógép megvásárlását valósították meg.

 

16.             DAOP-4.1.3./A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése-„Ellát-LAK nappal”- intézmény időskorú fogyatékos és demens személyek részére

 

A Társulás Társulási Tanácsa 89/2009 (XI.24.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra. A fejlesztés célja, hogy Békéscsaba, Őr utca 1. szám alatt szociális szolgáltató központot hozzon létre, népkonyhával kiegészítve. A konstrukció 54.866.818 Ft-ba fog kerülni, amelyből a 10%-os önerőt, azaz 5.486.682 Ft Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít. A projekt egy funkcióját vesztett épület átépítését célozza meg, amelyben 2 fogyatékos és 1 demens csoport nappali ellátását, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatását, valamint munka-rehabilitációját tervezzük, valamint egy olyan népkonyha megépítését, amelynek megléte szükségszerű az egyre gyorsabb ütemű elszegényedés miatt. A pályázatról végleges döntés heteken belül várható.

 

17.             DAOP-4.1.3./A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése-„Befogad-LAK”- Nappali Melegedő

 

A Társulás Társulási Tanácsa 7/2009 (X.14.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra. A fejlesztés célja, hogy Békéscsaba, Gyár utca 16. szám alatt egy új, hajléktalan nappali melegedőt építsen fel. A konstrukció 53.413.672 Ft-ba fog kerülni, amelyből a 10 %-os önerőt, azaz 5.341.367 Ft-ot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít. A pályázatról végleges döntés heteken belül várható.

 

18.             Téli-tavaszi közmunka 2010

 

A Társulás Társulási Tanácsa 98/2009 (XII.21.) sz. KTT. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a fenti kiírásra.  A konstrukció keretében 5 tagtelepülésen, 30 főnek, 5 hónapos, határozott idejű munkalehetőséget teremt a regisztrált álláskeresők-köztük legalább 50%-ban RÁT-ra jogosultak számára. A közmunkások házi segítségnyújtás szolgáltatás, településüzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok, önkormányzati tulajdonú közös helyiségek karban tartása, valamint temetkezési és kegyeleti helyek rendbe tételét végzik 2010. január 15. és 2010. június 15. között.

A Társulási Tanács saját költsége terhére 2 fő 1 hónapos továbbfoglalkoztatását vállalta. Az igényelt összeg:16.124.044 Ft, amelyet teljes egészében megítéltek. A kis értékű tárgyi eszközök, valamint a munkaruha és az egyéb védőeszközök áfája az illetékes önkormányzatok költségvetését terheli. A megvalósítás folyamatban van.

 

 

 

A 2009. évi Kistérségi Pályázatok pénzügyi kimutatása

 

 

2009. évi pályázatok számszerű összegzése

 

Pályázat megnevezése

Elnyert/ igényelt  támogatás

Társulás önereje

Eredmény

Téli Közmunkaprogram (folytatás)

11 219 796

2 403 099  

ü

Tanyagondnoki gépjármű beszerzése

4 773 000

2 m Ft Békéscsaba hozzájárulása

ü

Családok Átmeneti Otthona akadálymentesítése

18 029 733

3 605 947  

ü

Békéscsaba-Kondoros közötti kerékpárút hálózat kiépítésének előkészítése

6 877 690

1 213 710  

ü

Egyes szociális szakosított ellátási formák, és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása

11 960 000

0  

ü

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - ESZI Orosházi út 94-96.

14 700 000

1 470 000

elutasítva

TÁMOP-5.4.3 Házi segítségnyújtás fejlesztése a Bcs-i Kistérségben

27 546 720

0  

ü

TÁMOP-5.4.4-09/2/a Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése

30 000 000

0

folyamatban

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 895 000

0

ü

DAOP-3.2.1 Közösségi közlekedés fejlesztése

130 017 637

22.944.289 Ft az érintett települések hozzájárulása

folyamatban

Támogató szolgáltatás fejlesztési pályázata

500 000

0  

ü

DAOP-4.1.3/A ELLÁT-LAK Nappal (Őr utca)

49 380 136

5.486. 682 Ft Békéscsaba hozzájárulása

folyamatban

DAOP-4.1.3/Befogad -LAK Nappal (Gyár utca)

48 072 305

5.341.367 Ft Békéscsaba hozzájárulása

folyamatban

Téli-Tavaszi Közmunka 2010

16 124 044

673 245

ü